Pielęgniarki chorują. Nie oddasz krwi

Wszystkie pielęgniarki z trzech oddziałów terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie nie pojawiły się w czwartek w pracy. Chodzi o placówki w Puławach, Białej Podlaskiej i Włodawie, gdzie pielęgniarki poszły na zwolnienia lekarskie.

– Jest sezon zachorowań, więc nie podejrzewam, że powodem zwolnień lekarskich może być coś innego niż choroba. Nie posądzam pracowników o nieetyczne zachowania i występowanie przeciwko dawcom – komentuje Elżbieta Puacz, dyrektor RCKiK w Lublinie.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Poddał się karze za nielegalny arsenał

58-letni mieszkaniec Włodawy, na którego posesji policjanci natrafili na arsenał broni z okresu II wojny światowej, wykazał skruchę i postanowił dobrowolnie poddać się karze. Prokuratura wzięła to pod uwagę i wystąpiła do sądu o wymierzenie mężczyźnie jedynie kary grzywny w wysokości 2 tys. 400 zł.

W lipcu policjanci przeszukali posesję 58-latka i znaleźli towar pochodzący z przemytu. Zabezpieczyli prawie 200 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby trafiły na rynek, skarb państwa straciłby 3,5 tys. zł z tytułu nieopłaconego podatku.

Dalszą część wiadomości znajdą Państwo na stronie Super Tygodnia.

Czytaj dalej i komentuj

Zaproszenie

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński oraz Włodawska Rada Seniorów zapraszają na „Włodawskie Kolędowanie. Nie tylko dla Seniorów”, które odbędzie się 21 stycznie o godzinie 15:30 w sali kina Włodawskiego Domu Kultury. Wystąpią: Chór Gaudeamus ze Szkoły Podstawowej nr 3, Alicja Karpiuk i Marcin Jankowski, Zespół Śpiewaczy Kresowianki oraz Włodawska Orkiestra Dęta.

Czytaj dalej i komentuj

Włodawa z kolejnym rekordem

W trakcie 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Włodawie padł kolejny rekord. W trakcie zbiórki i licytacji udało się zebrać ponad 30 tys zł!

Niedzielny finał rozpoczęło morsowanie w Okunince. W tym samym czasie w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Włodawie ruszyła zbiórka krwi. Nie zabrakło również atrakcji sportowych. W samo południe na ulicach miasta odbył się II Włodawski Bieg WOŚP. Można było podziwiać również zmagania koszykarzy. Koncert finałowy tradycyjnie odbył się w sali kina Włodawskiego Domu Kultury. Na scenie zagrały m.in. zespoły Rock &Seller oraz Moow mi Janek. Całość zakończył pokaz laserowy.

Czytaj dalej i komentuj

Bezpłatna pomoc prawna – nowe zasady

Od nowego roku, aby skorzystać z darmowej porady prawnika wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej.

W powiecie włodawskim znajdują się dwa punkty porad – oba w Starostwie Powiatowym we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 24. Są czynne codziennie w dni robocze (pierwszy) od godz. 9 do 13 i (drugi) od godz. 13 do 17 w pok. 212 lub 216 (II piętro).

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj


Stowarzyszenia działające w powiecie włodawskim

Zarząd Powiatu we Włodawie ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu włodawskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu we Włodawie na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) powołuje komisję konkursową do realizacji ww. zadań. W skład komisji konkursowej na podstawie art. 15 ust. 2d wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE WŁODAWA

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór sekretarz zebrania.
3. Roczne sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, w tym z realizacji podjętych uchwał.
4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
5. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
6. Konsultacje społeczne i zaopiniowanie projektu Statutu Sołectwa.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie zebrania.

 

Załącznik Rozmiar
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE WŁODAWA.pdf 136.2 KB
Czytaj dalej i komentuj


Akademia Niepodległości we Włodawie

29 stycznia 2019 r. we Włodawie odbędą się kolejne spotkania z cyklu „Akademia Niepodległości”. Tym razem z wykładami „Gen. Józef Haller” oraz „Błękitna Armia” wystąpi dr hab. Tomasz Panfil.

akademia niepodleglosci 0129

Spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie (ul. Przechodnia 13, parter)
– godz. 12:00 – wykład dla młodzieży szkolnej,
– godz. 15:00 – wykład otwarty dla wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu.

Organizatorzy: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie oraz Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.

Czytaj dalej i komentuj

Nabory wniosków o przyznanie dotacji z PROW 2014-2020 w LGD „Poleska Dolina Bugu”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” informuje o planowanych naborach wniosków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w marcu 2019 r.

Podejmowanie działalności gospodarczej:

Termin naboru: marzec 2019r.

Limit środków: 560 tys. zł

Dotacja ma formę premii w wysokości 80 tys. zł, wypłacanej w dwóch transzach: 64 tys. zł i 16 tys. zł

Wkład własny nie jest wymagany.

Kto może aplikować o dotację:

  • Osoba młoda 18-35 lat
  • Osoba w wieku 50+
  • Osoba długotrwale bezrobotna
  • Kobieta zamieszkała na obszarze gminy wiejskiej

Wystarczy przynależność do jednej z ww. grup, by spełniać warunek.

(więcej…)

Czytaj dalej i komentuj

Zaproszenie na konferencję prasową

Tytuł: Podsumowanie projektów

  1. Kompleksowa termomodernizacja internatów Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy”
  2. Wyposażenie warsztatów Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu”

Termin: 10 stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 11:00

Miejsce: siedziba Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, ul. Kopernika 1

Konferencję organizuje Wojewódzki Komendant OHP dr Piotr Gawryszczak.

Podczas konferencji przedstawione zostaną efekty inwestycji zrealizowanej przez Lubelską Wojewódzka Komendę OHP we Włodawie, Zamościu i Radzyniu Podlaskim, okresie od maja do grudnia 2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet V. Efektywność energetyczna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Przekazane również będą informacje o wyposażeniu pracowni do nauki w zawodach mechanik pojazdów samochodowych (warsztat diagnostyki pojazdów samochodowych, mechaniczny, ślusarski i oponiarski) oraz moner zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie w Ośrodku OHP w Zamościu.

Czytaj dalej i komentuj

Zmiana wielkości czcionki